Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

 

Op deze pagina vindt u informatie over de financiën van de parochie.

De jaarrekening wordt hier gepubliceerd, ook informatie over de actie kerkbalans, de stipendia (wat u moet betalen voor bepaalde diensten) etc.

Parochiebijdrage Middelburg:

Giro: NL42INGB0000658670

Bank: NL16ABNA0231900791

t.n.v. H. Mariaparochie Walcheren te Middelburg

 

 

Parochiebijdrage Vlissingen:

Giro: NL 28INGB0008033929

Bank: NL53ABNA0531695891

t.n.v. H. Mariaparochie Walcheren te Vlissingen