Walcheren
Nieuws
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Kerkbalans 2017

Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende geldwervingsactie van vrijwel alle Protestants-christelijke kerkgenootschappen én de Rooms-katholieke kerk in Nederland. In onze parochie zijn in de maand januari ca. 1.200 brieven ‘Kerkbalans 2017’ door vele vrijwilligers in onze parochie rondgebracht. Vorig jaar waren dat nog ca. 4.500 brieven. Waarom dit jaar zoveel minder?

Ten eerste omdat de parochie huishoudens die – om welke reden dan ook – nooit financieel bijdroegen, niet langer wil lastig vallen.
Ten tweede om de kosten van de mailing te drukken.
Ten derde om onze vrijwillige bezorgers te ontzien, met zoveel minder rond te brengen post.

Soms gebeurt het dat parochianen voor twee jaar tegelijk bijdragen. Helaas is het niet in alle gevallen gelukt om deze adressen uit de mailing van 2017 te halen. Onze excuses daarvoor.

Wij hopen dat weer vele parochianen dit jaar bereid zijn naar vermogen bij te dragen. Hieronder kunt u lezen hoe nodig dat is. En ook al is het richtbedrag van de bisschoppen € 116,- per huishouden, benadrukken wij dat iedere bijdrage welkom is! Ook hopen wij dat de nieuwe, vereenvoudigde schenkingsregels van de Belastingdienst  een stimulans zullen zijn om van deze aantrekkelijke mogelijkheid gebruik te maken.

 

Het huishoudboekje van de parochie in 2017

In de cirkeldiagrammen kunt U in een oogopslag zien hoe het gesteld is met de financiële positie van onze parochie in 2015.
Door te klikken kunt U het overzicht uitgaven en inkomsten 2015 bekijken .  De resultaten over 2016 hebben we nog niet , maar er wordt hard aangewerkt om de jaarrekening in mei/juni 2017  te kunnen publiceren op deze plaats.
Tevens kunt U de begrote uitgaven en inkomsten 2017 hier inzien.

 De digitale parochie
Nog geen abonnee van onze digitale nieuwsbrief? Meld u aan via www.rkwalcheren.nl. Het kost u niets! En raadpleeg onze website voor meer informatie over de organisatie van de parochie, het vieringenschema, etc.
Dank aan alle vrijwilligers en aan allen die financieel bijdragen.

Belangrijke mededelingen!
  • In 2017 worden, voor de parochianen die dat gewend zijn, geen acceptgirokaarten meer meegezonden met de kerkbalans-brieven.
  • De voorraad is dan uitgeput, en vanaf 2019 werken de banken niet meer met dit papieren betaalmiddel. Wie dat wil, kan papieren overschrijvingskaarten van de banken gebruiken, of betalen via internetbankieren. Internetbankeren biedt de mogelijkheid om betaling te spreiden over het jaar.
  • Sommige parochianen maken hun betaling van de bijdrage voor twee jaar tegelijk over. Helaas kunnen wij deze adressen niet uit de jaarlijkse mailing filteren. Op voorhand onze excuses aan degenen die het betreft.


Het parochiebestuur

Pastoor Paul de Maat, voorzitter
Marianne Cazemier, vicevoorzitter
Fons Toorop, secretaris
Cor Braspenning, penningmeester
Jan Bruurs

ANBI publicatieplicht

Om aan onze Publicatieplicht per 1 januari 2017 te voldoen kunt u door op hier te klikken het PDF bestand eenvoudig raadplegen.