Walcheren
Nieuws
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Financiële richtlijn van het bisdom 

Het bisdom van Breda heeft voor 2017 de tarieven vastgesteld voor de kerkelijke dienstverlening. Graag informeren wij u hierover:

Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 580.00
Aula dienst € 386.00
Huwelijksviering € 580.00
Jubileumviering € 291.00
Stipendium (misintenties) € 10.50
Advies parochiebijdrage € 116.00

Indien u minder parochiebijdrage betaalt dan dit adviesbedrag, wordt u bij gelegenheid van het toedienen van het H. Doopsel, Eerste H. Communie en/of H. Vormsel, alsnog gevraagd uw parochiebijdrage aan te vullen tot € 116,00. Hiervoor zult u dan een nota ontvangen gelijk aan het adviesbedrag parochiebijdrage minus het reeds betaalde deel van de parochiebijdrage.

Financiële regeling bij een kerkelijke uitvaart

Per 1 januari 2012 is de reductieregeling gewijzigd in onze parochie, conform de richtlijnen die hiervoor door het Bisdom zijn vastgesteld: De reductieregeling geldt voortaan nog voor drie jaar plus hetgeen er in het lopende jaar betaald is in plaats van vijf jaar: Voorbeeld ( op basis van tarieven 2016)

Advies parochiebijdrage: € 116.00
Tarief uitvaartdienst € 580.00
Reductieregeling: 2011: € 112.00 2012: € 112.00 2013: € 112.00 2014: €  20.00 € 356.00
Bedrag waarvoor u nog een rekening krijgt: € 219.00