Walcheren
Nieuws
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Vier maal per jaar, soms bij bijzondere gebeurtenissen een keertje vaker, komen we met een aantal mensen bij elkaar om er voor te zorgen dat u het parochieblad Getijden of de jaarlijkse kerkbalans  in de bus krijgt.U staat er natuurlijk nooit bij stil, moet u ook niet doen, maar daar gaat toch een heel logistiek traject aan vooraf.

Het begint bij de redactie, zij vergaderen en spreken met de drukker een tijd af dat het blad klaar moet zijn. Als wij dan een seintje van de drukker krijgen komen we in actie. De dozen met Getijden (ongeveer 2600 boekjes) halen we op in Heinkenszand en brengen we naar de pastorie. De mensen van de TASSENPLOEG worden gebeld en gevraagd of ze kunnen komen helpen, soms zijn we met velen maar het komt ook voor dat verschillende coördinatoren hun wederhelft proberen over te halen ook een handje toe te steken. Standaard gaat het broodtrommeltje dan ook mee. Meestal lukt het ons om op een dag alles klaar te krijgen maarrrr, soms zijn er brieven bij die eerst nog gevouwen moeten worden of/en acceptgiro’s die gescheurd moeten worden en dan gaat dat niet allemaal op een dag. Maar en dat is zo fijn, we houden er een gezellige dag aan over. Er wordt veel gepraat natuurlijk en zeker ook gelachen. Als alles uitgesorteerd is tellen we de bladen af en doen ze in de bezorgtas. Dat is meestal het moment dat we iets stiller zijn want dan moet er geteld worden natuurlijk. Er gaat wel eens iets mis maar ja, het blijft mensenwerk.

Ons coördinatieteam bestaat uit 10 personen. Die worden gebeld of krijgen een mailtje dat hun doos met Getijden op de pastorie opgehaald kan worden. Zij hebben allemaal een fiks aantal bezorgers die ook weer eerst gebeld worden of ze thuis zijn zodat de tassen daar afgeleverd kunnen worden. En zij zorgen er voor dat u het blad in de brievenbus krijgt.

Met veel plezier opgetekend door het vrijwilligersteam GETIJDEN (Vlissingen).

Getijden wordt voor bezorging in gereedheid gebracht. Foto: (c) Jeannette Vrancken

De ,,Getijdenploeg” werkt aan de brief van de actie Kerkbalans. Foto: (c) Jeannette Vrancken

 

Rekeningnummers actie Kerkbalans

Parochiebijdrage Middelburg:

Giro: NL42INGB0000658670; Bank: NL16ABNA0231900791 t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren te Middelburg

Parochiebijdrage Vlissingen:

Giro: NL 28INGB0008033929; Bank: NL53ABNA0531695891 t.n.v. H. Maria Parochie Walcheren te Vlissingen

 

Hoeveel is uw kerk u waard?
Hoeveel is uw kerk u waard?