Nieuwsbrieven december 2016 onder redactie van Peter Vrancken

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrieven december 2016 onder redactie van Peter Vrancken
Pastoraal werker Bernard van Lamoen gaat de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie verlaten.
Bisschop Mgr. dr. Jan Liesen heeft hem met ingang van 1 januari 2017 benoemd in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Dit is zojuist tijdens de zondagse vieringen in alle parochiekernen bekend gemaakt. In de hieronder staande  nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er veel meer over.

Digitale nieuwsbrief 4 december 2016