Disclaimer Nieuwsbrief

Deze digitale nieuwsbrief van R.K. Walcheren verschijnt tenminste een keer per week, maar in ieder geval wanneer er nieuws te melden is. De digitale nieuwsbrief is een product van vrijwilligers binnen de H. Maria Parochie Walcheren.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle medewerkers en andere belangstellenden van de H. Maria Parochie Walcheren, waarvan wij op dit moment het e-mailadres kennen. Kent u mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen, maar hem wel graag willen ontvangen? Aanmelden kan middels de aanmeldknop op onze website: www.rkwalcheren.nl.Vanaf de volgende uitgave ontvangt de aanmelder de digitale nieuwsbrief dan ook. Wilt u zich afmelden? Klik dan op de laatste regel die u onderaan iedere nieuwsbrief vindt.

 

Heeft u ook nieuws of een agendabericht voor de digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie: nieuws@rkwalcheren.nl. Wilt u in ieder geval altijd uw naam en telefoonnummer vermelden, zodat we in voorkomend geval contact met u kunnen opnemen?

Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitsluitend plaatsen, wanneer daarvoor geen rechten (ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw email vermelden? Voorts wordt u gevraagd de naam van degene die de foto heeft gemaakt te vermelden. Tekst en foto’s moeten afzonderlijk worden aangeleverd. Foto’s graag in een hoge resolutie.

Overname van teksten uit deze digitale nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan onder vermelding van: ”Bron: digitale nieuwsbrief R.K. Walcheren.nl”.

Voor het overnemen van foto’s dient vooraf toestemming te worden verkregen van de eindredacteur. Op bepaalde foto’s berust namelijk auteursrecht.