Walcheren
Nieuwsarchief
Volgende vieringen

Het Pastoraal Team is door mgr J. Liesen, bisschop van Breda, aangesteld voor het Samenwerkingsverband Boven de Schelde, dat bestaat uit de Heilige Mariaparochie op Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en Schouwen-Duiveland.

Het is daarom, dat het Pastoraal Team bestaat uit zes personen. Paul de Maat is – als eindverantwoordelijke priester – de pastoor van de Heilige Mariaparochie, terwijl Fons van Hees diezelfde verantwoordelijke functie vervult in de Heilige Pater Damiaanparochie.

Jeanine Heezemans, Ria Mangnus, Bernard van Lamoen en Wiel Hacking zijn de pastorale werk(st)ers, die – volgens een goede onderlinge afstemming van de taken – werkzaam zijn in beide parochies.

Het team wordt voor het werk in beide parochies administratief ondersteund door Plonie Paree.

foto pastoresteam

© RK Walcheren/ Gerard Gaal
v.l.n.r. Fons van Hees, Jeanine Heezemans, Plonie Paree, Paul de Maat, Wiel Hacking, Bernard van Lamoen, Ria Mangnus

Fons van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie
T: 0111 – 720 565   E: fons.van.hees1@gmail.com

Jeanine Heezemans, pastoraal werkster
T: 06 – 44 024 841     E: jmaheezemans@xs4all.nl

Plonie Paree, teamassistente
Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend is Plonie Paree bereikbaar op het pastoraal centrum in Goes: Zusterstraat 4, 4461 JA  Goes   T: 0113-218610   E: pastorteam@zeelandnet.nl

Paul de Maat, pastoor H. Mariaparochie
T: 0118-467076   E: p.de.maat@rkwalcheren.nl
Op maandag- en woensdagochtend is Paul de Maat bereikbaar in de pastorie van Vlissingen:
Singel 106, 4382 LC  Vlissingen, telefoon 0118-412247, e-mail: vlissingen@rkwalcheren.nl

Wiel Hacking, pastoraal werker
T: 06 – 17 598 152     E: wielhacking@gmail.com

Bernard van Lamoen, pastoraal werker
T: 0118-639710   E: b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
Op donderdag is Bernard van Lamoen bereikbaar
op het pastoraal centrum in Goes Zusterstraat 4,
4461 JA  Goes, telefoon 0113-218610

Ria Mangnus, pastoraal werkster
E: r.mangnus@rkwalcheren.nl
Op donderdagochtend is Ria Mangnus bereikbaar
in de pastorie van Middelburg:
Lombardstraat 1, 4331 AA  Middelburg,
telefoon 0118-612860, e-mail: middelburg@rkwalcheren.nl


voor spoedgevallen kunt u (ook buiten openingstijden en in het weekend) een pastor bereiken via de

pastorale teamwacht: 06-53637130