Extra nieuws : pastorale brief Mgr. Liesen

Afgelopen vrijdag 3 maart  is een pastorale brief van Mgr. Jan Liesen verspreid onder alle parochies van het bisdom Breda.

Wellicht heeft U reeds daarover gelezen in een artikel geplaatst in een van de regionale kranten van zaterdag 4 maart.

Nu bisschop J. Liesen vijf jaar in het bisdom Breda zich heeft ingewerkt en georiënteerd, is er voor hem voldoende aanleiding om een pastorale brief te laten uitgaan. Daarin roept hij de gelovigen in het bisdom op om zich niet teveel te laten beïnvloeden door de dalende cijfers, maar om te zoeken naar een wisseling van perspectief. ‘Het leven is niet alleen in cijfers te vangen. Als gelovige mensen weten we dat er een andere dimensie is, die ondanks alle marketingstrategieën niet of nauwelijks meetbaar is: het leven dat zich afspeelt aan de binnenkant. Onze Kerk draait nu eenmaal niet om een bepaalde organisatie, maar om een levende persoon, Jezus Christus.’ Aldus de bisschop.

Kijken dus naar wat het geloof voor ieder van ons persoonlijk kan betekenen, en hoe we dat kunnen uitdragen. Misschien nog meer in wat we doen (en hoe we de dingen doen) dan in wat we zeggen. Juist daarin kunnen we laten zien hoe wij kunnen ingaan op de oproep van de apostel Paulus: ‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie‘ (Romeinen 12,2). Deze oproep is tevens het motto van de pastorale brief.

Bisschop Liesen werkt deze oproep uit in een drietal stappen:

  1. De persoonlijke relatie met God: leven van binnenuit. Je kunt groeien in geloof, hoop en liefde. Je kunt het niet alleen, maar met God en met elkaar is er toekomst voor de parochies. Er zijn geen pasklare antwoorden die in elke parochie toegepast kunnen worden, maar er zijn wel uitgangspunten die uitzicht en richting bieden: vanuit vertrouwen op God kunnen er eenvoudige samenkomsten ontstaan waar betrokkenheid en hoop groeien.
  2. De bewuste keuze: weet wat je in huis haalt. Geloof vraagt van elke generatie opnieuw, dus ook van ons, om persoonlijke toe-eigening en daarvoor moeten keuzes gemaakt worden. Gelovigen en niet-gelovigen ademen dezelfde lucht en staan op dezelfde marktplaats. Toch maakt geloof alles anders. Geloven is weten wat je in huis haalt en daar dan werkelijk voor kiezen, ook als er momenten komen wanneer het minder aanspreekt.
  3. Betrokkenheid op de ander: wisseling van perspectief. De parabel van de barmhartige Samaritaan leert ons iets over de binnenkant van God: hoe God ons aanneemt met al onze tekortkomingen en in het middelpunt van zijn liefde plaatst zodat we kunnen groeien en ander mensen worden. Die manier van kijken is het nieuwe van het Nieuwe Testament. Het is een echte wisseling van perspectief, een nieuwe visie.

De bisschop eindigt de brief met: ‘De toekomst is eigenlijk al begonnen. Ze krijgt gestalte in onze parochies en geloofsgemeenschappen waar nieuwe initiatieven van de grond komen om mensen iets te laten ervaren van Gods goedheid. … Graag roep ik u op om uw persoonlijke band met God te verdiepen, om goede en eerlijke keuzes te maken in het dagelijkse en maatschappelijke leven, en om niet bang te zijn om in deze tijd uw geloof te beleven en door te geven.’

Wiel Hacking

Via onderstaande link kunt U deze pastorale brief integraal lezen en eventueel afdrukken.

Pastorale brief Mgr. Liesen