Brief Nederlandse bisschoppen b.g.v. de verkiezing Tweede Kamer 15 maart 2017

Beste lezer,

Hierbij sturen wij u de tekst van de brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de verkiezing van de Tweede Kamer op 15 maart a.s. en van het persbericht van het SRKK hierover.
De bisschoppen roepen op gebruik te maken van het stemrecht en te kiezen volgens het advies van paus Franciscus: “Bestudeer de voorstellen goed, bid en kies volgens je geweten”. Als hulp bij een goede keuze attenderen de bisschoppen in hun brief op enkele voor deze verkiezingsperiode relevante beginselen en waarden uit het katholiek sociaal denken.
Met hun brief doen de bisschoppen een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid mee te helpen aan het inrichten van een goede samenleving. Tegelijkertijd laten zij hun stem horen om op te komen voor wat in onze tijd voor een goede samenleving van belang is.
De bisschoppen schrijven: “Laten we er voor waken te vervallen in boosheid, intolerantie, onverschilligheid en polarisatie. Dat zou onze gezamenlijke inzet voor het algemeen welzijn verlammen. In het stemhokje staan we voor de vraag hoe we, in het licht van het Evangelie, met onze stem op korte en lange termijn kunnen bijdragen aan een samenleving die is gebaseerd op menselijke waardigheid, solidariteit, grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs, sociale gerechtigheid, subsidiariteit, verdraagzaamheid en vrede tussen godsdiensten en culturen.”

Graag willen wij u vragen de boodschap van de bisschoppen te verspreiden door hun brief achter in de kerken beschikbaar te stellen of er anderszins aandacht aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
Secretaris-Generaal
Bisdom Breda