Parochieplan Boven de Schelde

Het Parochieplan 2019-2022 voor de Heilige Maria Parochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie (De Bevelanden en Schouwen-Duiveland) is gepresenteerd aan de parochianen. Deze presentatie gebeurde na goedkeuring van het plan door de bisschop van Breda Mgr. Dr. J. Liesen en met aanvullende aanbevelingen van zijn kant.

Het Parochieplan met als titel ‘De bakens verzetten’ begint met een visie op gelovig samenkomen rond Jezus Christus. Het plan zet lijnen uit naar toekomstige ontwikkelingen op diverse terreinen: pastoraat, bestuur, personeel, financiën, gebouwen en communicatie. Gezien de terugloop in financiële middelen, in inzetbaarheid van vrijwilligers en beroepskrachten alsook in kerkbezoek zullen de bakens verzet moeten worden. Door besturen, pastoraal team en parochianen zal in de komende jaren worden nagedacht over welke activiteiten nog kunnen plaats vinden en welke faciliteiten daarvoor nodig en betaalbaar zullen zijn. Beslissingen hierover zijn op korte termijn niet te verwachten, omdat men in goed overleg tot verantwoorde en vooral inspirerende besluiten wil komen.

De presentatie van het parochieplan vond plaats op te Lewedorp op maandag 2 december 2019 voor de parochiekerncommissies en de Parochiële Caritas-instelling in de Heilige Pater Damiaanparochie, en op maandag 9 december voor belangstellende parochianen. Voor de Heilige Maria Parochie Walcheren vond de presentatie voor alle belangstellende parochianen plaats op woensdag 4 december te Middelburg en op woensdag 11 december te Vlissingen. De bijeenkomsten in beide parochies werden gekenmerkt door een aandachtig gehoor van de aanwezigen. Er werden informatieve en ter zake doende vragen gesteld bij de presentatie van het parochieplan. In het ijkjaar 2022 zal bezien worden, waar de parochies staan als het gaat over de (her)bestemming van kerkgebouwen. Duidelijk is, dat beslissingen op dit punt (uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de parochiebesturen) altijd genomen zullen worden in goed overleg en samenspraak met de feitelijke gebruikers van de gebouwen. Met andere woorden: de beslisstructuur wordt gekenmerkt door een bottom up-benadering.

Terechte vragen kwamen naar voren over kwesties die niet uitdrukkelijk in het Parochieplan zijn opgenomen. Zoals: hoe kunnen we de kerkdiensten en andere activiteiten dementievriendelijk maken? Wordt in de onderhoudsplannen ook rekening gehouden met de begraafplaatsen? Hoe worden parochianen in de Heilige Mariaparochie Walcheren, die geen toegang hebben tot de digitale media, geïnformeerd nu er sinds enige tijd geen gedrukt parochieblad meer is? Welke toerusting is er nodig en mogelijk voor vrijwilligers die het onderhoud van gebouwen en begraafplaatsen verzorgen? Kortom: er was duidelijk sprake van een grote betrokkenheid van de aanwezigen bij de bespreking van ‘De bakens verzetten’.

Nadere informatie:

Wiel Hacking, pastoraal werker en voorzitter Werkgroep Parochieplan
wielhacking@gmail.com
06-17 598 152

U kunt het parochieplan hier raadplegen