Geen publieke liturgische vieringen met Palmzondag en Pasen

Bijzondere omstandigheden verlangen bijzondere maatregelen.

Vanwege het coronavirus dienen we helaas op het terrein van de liturgie drastisch in te grijpen. We doen dat met pijn in het hart omwille van de gezondheid van ons allemaal.

We vragen u dringend om de adviezen van onze bisschoppen serieus ter harte te nemen.

Bisdom van Breda

18 maart 2020

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.

De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

doop en uitvaart
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximumaantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden van het coronavirus.

Samengevat:

  • Geen vieringen tm. 13 april 2020 (niet door de week en niet in weekend)
  • Zo mogelijk kerk open op zondag voor persoonlijk gebed van 9.30 tot 11.00 uur
  • Doop, uitvaart en huwelijk onder bijzondere bepalingen. Neem contact op met de pastoor.
  • Volg de regels van de overheid
  • Tot en met 13 april eveneens geen vieringen in Pools of Spaans.
  • Tot en met 13 april geen vieringen in de toeristenkerken.

Geef s.v.p. deze informatie door aan uw kennissen binnen onze parochie. Dit bericht komt in de digitale nieuwsbrief en op de website van de parochie: www.rkwalcheren.nl

Parochiebestuur H. Maria Parochie Walcheren