Caritas collecteert in maart voor de voedselbank Walcheren

De opbrengst van de Caritascollecte in de maand maart is voor Voedselbank Walcheren.

Voedselbank Walcheren is ontstaan door een initiatief van het voorgangersechtpaar Daniël en Saskia van der Meer van de Nieuw Leven Gemeente in Middelburg. Bij de opzet van deze voedselbank is contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Veel kerken reageerden hierop positief en ondersteunen de voedselbank van harte. Caritas Walcheren wil, net als in de afgelopen jaren, graag haar bijdrage leveren.

Op de website van voedselbank Walcheren is te lezen:

Bij het uitbreken van de coronacrisis begin 2020 was er sprake van een vangnet van 4 miljoen euro voor het geval alle voedselbanken dicht moesten en de klanten toch eten moesten hebben. Het vangnet is in 2020 niet gebruikt.

Ook voor 2021 heeft de overheid een vangnet van 4 miljoen euro voor de voedselbanken beschikbaar gesteld. Dat geld mag alleen met toestemming van de rijksoverheid besteed worden om voedsel van te laten kopen, als er door de verwachte toename van het aantal klanten door de economische crisis onvoldoende voedsel beschikbaar is. Anders gezegd: als er dan bij de voedselbanken geen voedseltekorten ontstaan, gaat het geld weer terug naar de rijksoverheid! De toegezegde subsidie van de overheid is uitsluitend bedoeld om er voedsel van te kopen als dat volgend jaar nodig is en dus niet voor de kosten die nodig zijn voor het samenstellen en distribueren van voedselpakketten; zoals huisvesting, transportmiddelen, brandstof en voedselveiligheid.

Het geld dat met de Caritascollecte opgehaald wordt, is hard nodig om deze kosten (5 euro per pakket) te kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op www.vbwalcheren.nl

U kunt uw bijdrage storten op: NL 82 RABO 0117 0296 61 t.n.v. RK Caritas

Walcheren, onder vermelding van Voedselbank.