Kanselbericht 13 juni 2021

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen. De mededeling gaat over het pastoraal team en over tijdelijke versterking voor het team

U weet dat ons pastoraal team te kampen heeft met onderbezetting. Dat heeft enerzijds te maken met ziekteverloven. En anderzijds met de pensionering van Wiel Hacking. We nemen volgend weekend afscheid van pastoraal werker Wiel Hacking, die na 14 jaar pastorale arbeid voor onze parochies met pensioen gaat. Natuurlijk wensen we hem een goed afscheid en een goede pensioentijd. Voor ons betekent het dat het pastoraal team nog een beetje kleiner wordt.

In de voorbije periode hebben verschillende teamleden vanwege ziekte hun werk geheel of gedeeltelijk moeten neerleggen. We informeren u over hen en over de vooruitzichten op herstel van hen.

Onze pastoor, Fons van Hees, moest een half jaar geleden zijn taken neerleggen om zich helemaal te richten op behandeling en herstel. Ondanks zijn ziekte hebben we hem vaak mogen begroeten als kerkganger in onze vieringen. Het toont de betrokkenheid van hem bij onze parochies, en we zijn hem daar dankbaar voor. Onlangs heeft pastoor Van Hees een behandeltraject afgerond. We hopen dat de resultaten daarvan gunstig zijn, maar het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen melden. Wel weten wel dat pastoor Van Hees nog aan een revalidatietraject moet beginnen, dat minstens drie maanden zal duren. Pas na afloop daarvan wordt duidelijk of hij weer werkzaamheden in onze parochies kan hernemen.

Sinds een half jaar is Paul Verbeek waarnemend pastoor voor onze beide parochies. Paul is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en naar het mogelijke geeft hij ook in weekenden ondersteuning tijdens vieringen of bijvoorbeeld bij uitvaarten en ziekenzalvingen.

Ook onze pastoraal werksters Ria Mangnus en Alida van Veldhoven hebben zich moeten ziek melden. Ria Mangnus herstelt van een coronabesmetting, Ze heeft sinds enige weken haar werkzaamheden voor een klein deel opgepakt. We gaan er van uit dat Ria eind juni weer halftijds haar werk kan hernemen, en dat ze in de periode daarna verder zal herstellen en meer taken op zich gaat nemen.

Alida van Veldhoven moest van haar arts enkele rust weken rust nemen. We hopen dat zij op korte termijn weer werkzaamheden kan hernemen, maar ze zal zich nog in acht moeten nemen.

Gelukkig is een jaar geleden ons pastoraal team versterkt met pater Thaddy de Deckere. Met zijn inzet en met hulp van parochianen en van emeriti uit het bisdom hebben we het pastoraal aanbod in de parochies zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan.

De parochiebesturen hebben met het bisdom gesproken over de samenstelling van het team. Het bisdom heeft pastoraal werker Geerten Kok gevraagd om gedurende een half jaar het pastoraal team te komen versterken. Geerten Kok is werkzaam voor de staf van het bisdom Breda. De laatste maanden gaf hij al ondersteuning aan het pastoraal team. Hij wordt tot het einde van dit jaar voor een vierde van zijn werktijd lid van het pastoraal team. Geerten zal met name de taak van teamleider vervullen en daarmee Alida van Veldhoven gelegenheid geven om zich in het komend half jaar op pastoraal-inhoudelijke taken te richten.

Pastoraal team en besturen zijn blij met deze ondersteuning, maar realiseren zich ook dat er meer stappen moeten worden gezet. De besturen spreken met het pastorale team over de taakbelasting en over de vraag welke activiteiten in onze parochies moeten en kunnen worden voortgezet. Daarnaast blijven we met het bisdom in gesprek over verdere aanvulling van ons team.