Impressie Maria ten hemelopneming

15 augustus jongstleden was het Maria ten Hemelopneming. Tijdens deze fieestelijke viering is onder andere de oude plaquette onthuld. Zie hieronder een kleine impressie.