Site pictogram H. Maria Parochie Walcheren

Nieuwe benoeming voor Alida van Veldhoven

Beste parochianen,

In het Pinksterweekend is het onderstaand kanselbericht voorgelezen in de kerken van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie. Het gaat over een nieuwe benoeming voor pastoraal werkster Alida van Veldhoven.

Vijf jaar geleden werd Alida van Veldhoven pastoraal werkster in de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. Ze is zorg gaan dragen voor alle voorkomende pastorale taken in onze parochies, en met name voor jonge gezinnen, diaconie, en de parochiekernen van Hansweert, Overzande en Kwadendamme. We zijn blij met haar betrokkenheid en inzet in onze parochies.

Bisschop Liesen heeft Alida van Veldhoven gevraagd of ze kandidaat wil zijn voor een benoeming in de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. In die parochie is in de voorbije periode een vacature ontstaan. De talenten en ervaring van Alida passen goed bij die vacature.

Alida heeft de vraag van de bisschop tot zich toegelaten. Ze is graag werkzaam in onze parochies en ze voelt zich zeer verbonden met onze parochianen en gemeenschappen. Ze beleeft zichzelf ook als pastorale beroepskracht van het bisdom, en ze wil een vraag van de bisschop daarom serieus overwegen.

Omdat ze in Ossendrecht woont en mantelzorg heeft voor haar ouders ziet ze de voordelen van een nieuwe opdracht dichter bij haar huis. Alida heeft de bisschop laten weten kandidaat te willen zijn voor de opdracht in Bergen op Zoom en ze heeft afgelopen week kennis gemaakt met het parochiebestuur en het pastoraal team van de Lievevrouweparochie. Die kennismaking is positief verlopen. Op basis daarvan heeft bisschop Liesen besloten om Alida met ingang van 1 september 2024 te benoemen tot pastoraal werkster in het pastoraal team van de Lievevrouweparochie.

Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van Alida. We doen dat niet graag, want ze is vertrouwd geworden in onze parochies. Maar we hebben ook begrip en respect voor haar keuze. Van harte wensen we Alida zegen en alle goeds in haar nieuwe opdracht.

In de komende maanden zal Alida haar taken in onze parochies afronden en overdragen. We nemen afscheid van Alida op zaterdag 10 augustus, tijdens en na de viering van 19.00 uur in de Maria Hemelvaartkerk in Ovezande. Nadere informatie daarover reiken we u nog aan.

Op 1 september wordt Alida gepresenteerd als pastoraal werkster van de Lievevrouweparochie.

Het afscheid van Alida betekent een vacature in ons pastoraal team. Het bisdom is met ons in gesprek over invulling van die vacature. We hopen daar op korte termijn een nader bericht over te kunnen geven

Besturen Heilige Maria Parochie Walcheren & Heilige Pater Damiaanparochie
Pastoresteam Boven de Schelde

Mobiele versie afsluiten