Welkom kapelaan Thai Nguyen

Op zaterdag 22 juni werd kapelaan Thai Nguyen gepresenteerd in een plechtige eucharistieviering. De viering werd voorgegaan door Bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek. Concelebranten waren pastoor Thaddy de Deckere, emeritus pastoor Paul de Maat en onze nieuwe kapelaan. Pastoraal werkers waren Geerten Kok, Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. Zangers uit beide parochies onder leiding van Christian Blaha luisterden de viering op.

Namens de parochiebesturen heette de vicevoorzitter, Ruud Louwes van de H. Maria Parochie Walcheren iedereen welkom.
Daarna begon de viering en was het welkomstwoord aan pastoor Thaddy.

Peter de Sonnavilla, vicevoorzitter van de H. Pater Damiaanparochie las de benoemingsbrief  van  Mgr. Liesen voor. Het gedeelte van  de bevestiging van de aanstelling volgde daarop.
Geerten Kok, teamleider van het pastoraal team stemde namens het team van harte in met de benoeming van Thai. Ook de parochianen aanvaardden zijn benoeming.

Ria Mangnus overhandigde het Evangelieboek en een jonge parochiaan de hostieschaal en kelk. Vicaris Paul Verbeek zegende kapelaan Thai met het uitspreken van het zegengebed.

De lezingen werden voorgelezen. De tekst van het H. Evangelie was uit Marcus 4, 35-41.
Na de communieritus en gebed werd de nieuwe kapelaan toegesproken door pastoor Thaddy en ontving hij van  het pastoraal team  een doos vol noveen kaarsen uit alle kernen van de parochies. Ruud Louwes overhandigde hem een mand  met Zeeuwse producten en een stripboek met de geschiedenis van Zeeland. Nadat de parochianen (onder leiding van Ruud) leerden de naam Nguyen goed uit te spreken, volgde het dankwoord van Thai.

Na de viering was er volop gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe kapelaan.
In de tuin stonden hapjes en drankjes klaar. Nog een extra weetje: Thai is een sportieve man die graag met gewichten stoeit.