Auteursarchief: WebMaster

Kanselbericht 13 juni 2021

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen. De mededeling gaat over het pastoraal… Lees verder »

Kleine versoepeling corona-beleid

De Nederlandse bisschoppen hebben per 29 april besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. Voor onze parochie betekent dit: in Vlissingen maximaal… Lees verder »

test nieuwsbrief via website

Beste bestuursleden, op de achtergrond heb ik een aantal van de berichten uit de nieuwsbrief overgezet naar de website.In plaats van het versturen van een PDF bestand naar de abonnees,… Lees verder »

Nieuw bestuurslid

Van het bisdom ontving het bestuur vandaag het bericht dat dhr. Paul Stok per 23 november 2020 door de bisschop is benoemd als bestuurslid van ons parochiebestuur. We feliciteren Paul… Lees verder »

Installatie Pater Thaddy

5 juli jongstleden is Pater Thaddy geïnstalleerd in de H. Mariaparochie en de Pater Damiaan parochie tijdens een feestelijke viering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes. Onderstaande foto’s geven… Lees verder »

Benoemingen

Op 31 mei traden dhr. Toorop (penningmeester parochiebestuur) en dhr. Hendrix (financiële administratie) af als parochiebestuurder. Beiden hebben in hun zittingsperiode zich volledig ingezet voor het welzijn van onze parochie…. Lees verder »

Kanselbericht 31 mei 2020

Namens het pastoraal team en de samenwerkende parochiebesturen van de H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen. Vorig jaar is het pastoraal team… Lees verder »