Uw parochiebijdrage 2018


Dit jaar loopt de actie kerkbalans 2018 van zaterdag 21 januari t/m zaterdag 3 februari .

In deze periode ontvangen de meesten van u thuis een brief van het parochiebestuur met alle relevante informatie daarover. Maar… niet iedere parochiaan krijgt deze brief.

In de ons omringende landen zoals Duitsland bijv. worden de kerken financieel gesteund door de overheid. Dit is in ons land niet het geval.

Wij moeten als parochie zelf zorgen voor onze inkomsten. Deze worden elk jaar lager doordat het aantal parochianen dat onze parochie ondersteunt elk jaar minder wordt om allerlei redenen.

Voor onze parochie op Walcheren gaven 800 huishoudens (van de ruim 4500 huishoudens) afgelopen jaar een parochie bijdrage.

Uw parochiebestuur hoopt ook dit jaar op voldoende inkomsten om de uitgaven te dekken.  Alleen met voldoende inkomsten kunnen we wekelijks ons geloof blijven vieren in verwarmde en verlichte kerkgebouwen in Vlissingen en in Middelburg, in de kapel in Domburg en in de verzorgingstehuizen Ter Reede en St. Willibrord. Kunnen onze pastores de sacramenten blijven toedienen en troostrijk en bemoedigend pastoraal werk blijven verrichten.

Wij zijn u daar dankbaar voor. Maar ook zijn wij bijzonder dankbaar voor alle vrijwillige inzet, die zo bepalend is voor het katholieke leven in onze lokale parochiegemeenschappen.

Elk jaar teren we als het ware in op onze reserves. Dat betekent dat ,over een paar jaar al, we het kerkelijk leven zoals we die nu kennen misschien niet meer kunnen handhaven.

U kent wel de voorbeelden uit de media van allerlei kerken die af gestoten moeten worden.

Zover zijn we gelukkig nog niet en kunnen we het tij nog keren door uw bijdrage voor onze parochie via de actie Kerkbalans.
Helpt u de parochie op Walcheren in stand te houden door uw bijdrage , groot of klein, te storten op bank rekening nr : NL42 INGB 0000 6586 70  t.n.v.
H. Maria Parochie Walcheren, onder vermelding van parochiebijdrage 2018.

 

Fons Toorop
Penningmeester H. Maria Parochie Walcheren

De digitale parochie
Nog geen abonnee van onze digitale nieuwsbrief? Meld u aan via www.rkwalcheren.nl. Het kost u niets! En raadpleeg onze website voor meer informatie over de organisatie van de parochie, het vieringenschema, etc.
Dank aan alle vrijwilligers en aan allen die financieel bijdragen.


Het parochiebestuur
Pastoor Paul de Maat, voorzitter
Marianne Cazemier, vicevoorzitter
Jac van Damme, secretaris
Fons Toorop, penningmeester
Jan Bruurs, lid bestuur met gebouwen in zijn portefeuille
Hans Hendrix, lid bestuur met financiën in zijn portefeuille

ANBI publicatieplicht

Om aan onze Publicatieplicht per 1 januari 2018 te voldoen kunt u door op hier (moet nog aangepast worden) te klikken het PDF bestand eenvoudig raadplegen.