Nieuwsbrief 22 januari 2021

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 22 januari 2021

Beste abonnee,

De meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren biedt uiteenlopend leesvoer. Daarnaast kunt u ook kijken en luisteren naar een mooie video uit Brazilië.

In de nieuwsbrief besteden we aandacht aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Deze geldinzamelingsactie is ook voor onze parochie van eminent belang. Geef voor de kerk van morgen! De Coronamaatregelen zijn opnieuw aangescherpt. U leest ook daarover. En er is een uitvoerig verhaal van pater Thaddy de Deckere mmh die terugblikt op zijn eerste werkzame halfjaar in de parochies Boven de Schelde. En maandag eindigt de loopbaan van Ineke van de Par als justitieaalmoezenier in de Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg. Een afscheidsinterview. En een klein groepje getrouwen bidt iedere zaterdagmorgen in de Willibrordkapel in Domburg de Lauden. Ook daarover publiceren we een verhaal. En vanzelfsprekend is er de overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs.

Ik wens u veel leesplezier en een mooi weekeinde.

Peter Vrancken,

Eindredacteur

 

 

Bestanden