Derde zondag in de veertigdagentijd : psalm 95

Massa en Meriba zijn twee plaatsnamen die de eerste lezing (Exodus 17,3-7) en de antwoordpsalm woordelijk met elkaar verbinden. Massa betekent: “beproeving” ,  Meriba betekent: “aanklacht”.  Mozes geeft deze namen aan de plaats in de woestijn waar het volk, gekweld door hevige dorst, de Heer had uitgedaagd door zich af te vragen: Is de Heer nu bij ons of niet ? De psalm nodigt uit de Heer, de Rots van ons heil, toe de juichen, Hem als onze schepper en herder te eren en  – heilzame onrust – heden naar Zijn stem te luisteren, die ons herinnert aan het onterechte gedrag van onze voorouders in de woestijn.