Tweede zondag in de veertigdagentijd: psalm 33

De oproep aan Abraham uit zijn land weg te trekken en Abrahams gehoorzaamheid aan deze opdracht (Genesis 12,1-4a) geven ons woorden in de mond waarmee we God lofprijzen. Datgene wat God door middel van Zijn woord tot stand brengt getuigt van Zijn oprechtheid en van Zijn vermogen allen en alles tot zijn recht te laten komen. Bovendien geldt daarbij Zijn bijzondere zorg hen die op Hem vertrouwen en Zijn plan met de geschiedenis ten uitvoer brengen. Hij redt hen van de dood en behoudt hun leven bij hongersnood. Ja, er is alle reden op God te vertrouwen en uit te zien naar Zijn barmhartigheid.