Vijfde zondag van de veertigdagentijd: psalm 130

In de psalm gaat het om het weer tot stand komen van communicatie: “Heer, luister naar mijn stem” (vers 2) en: “op Zijn woord vertrouw ik” (vers 5). De bidder smeekt om vergiffenis van zonden, die een dieptepunt zijn in zijn leven, en wacht vol vertrouwen op de ervaring deel te mogen krijgen aan de onbeperkte genade van de Heer. Hij roept het hele volk van Israël op hetzelfde te doen.

Met deze psalm antwoorden wij op wat wij gehoord hebben in de lezing uit Ezechiël (37,12-14), waar de Heer aan het volk in ballingschap de toezegging doet dat Hij het uit de dood zal doen opstaan en terug thuis zal brengen. “Wat Ik zeg, dat volbreng Ik”.