Witte Donderdag : psalm 116

In psalm 116 wordt de Heer dank gebracht voor ondervonden redding uit de nood, maar halverwege stelt de bidder de vraag wat  hij terug kan doen. Het antwoord is: het heffen van de offerbeker, waarbij de naam van de Heer wordt aangeroepen .De antwoordpsalm is hier eerder een verbindingschakel tussen eerste en tweede lezing. In de tweede lezing die erop volgt  vernemen we over de beker die Jezus op het laatste avondmaal, verwijzend naar het offer van zijn leven, neemt met de woorden: “deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”. En in de eerste lezing is er sprake van bloed, namelijk het bloed dat bij de uittocht op de deurposten wordt gestreken en waardoor Israël van de dood wordt gered. Psalm 116, vers 15 vertolkt de grondbetekenis die deze verschillende contexten gegeven is: “Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie Hem vereert”. De NBV, van der Ploeg en Willibrord 1995 zeggen dit op negatieve wijze: de dood van Zijn getrouwen valt de Heer zwaar.