Derde zondag door het jaar: psalm 27

De antwoordpsalm, zoals aangegeven in het missaal, doet een keuze uit psalm 27: een uiting van vertrouwen (1) wordt gevolgd door een bede om bescherming in Gods huis (4), een nieuwe uiting van vertrouwen (13) wordt gevolgd door een vermaning zich moedig te gedragen(14).

Een diep vertrouwen dat God zijn volk nabij is als een licht in het donker en dat Hij het volk vreugde brengt na een tijd van onderdrukking spreekt uit de eerste lezing: Jesaja, 8,23b – 9,3, waarin verwezen wordt naar de ondergang van het Noordrijk van de tien stammen, maar de hoop op bevrijding uit de greep van Assyrie wordt gebaseerd op de verwachting van een redder uit het huis van David in het Zuidrijk (9,5: “want een kind is ons geboren..”).