Derde zondag van de advent: psalm 146

De psalm is een lofprijzing, waarin aan de Heer alle eigenschappen worden toegeschreven van een goede koning. De psalm vat alles samen met de woorden: De Heer is koning in eeuwigheid. En in de parallel bij dit versdeel neemt de tekst nog een bijzondere wending omdat “Sion” persoonlijk wordt toegesproken: “uw God, Sion, heerst over alle geslachten”.

Daarmee wordt duidelijk waarom deze psalm een antwoordpsalm is bij de eerste lezing, genomen uit Jesaja 35,1-6a.10. Daar wordt immers de terugkeer uit de ballingschap(met de Heer voorop) in het vooruitzicht gesteld met de woorden: “jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde”.