Kerstmis (dageraadsmis) : psalm 97

In de lezing uit Jesaja (62,11-12) wordt met de terugkeer van het volk uit de ballingschap de komst van de Heer zelf naar Sion verbonden en dit feit mag over heel de aarde bekendheid genieten. Dat is ook precies wat in de psalm staat: het openbaar worden van het koningschap van de Heer  wordt wereldwijd met blijdschap begroet.

De verschijning van de Heer betekent meteen ook de overwinning van de gerechtigheid: goed nieuws voor hen die het kwade haten, die trouw zijn aan de Wet, voor de vromen, de oprechten van hart.