Kerstmis (dagmis): psalm 98

De psalm is een loflied waarin we onderscheid kunnen maken tussen oproep en motivering. De oproep, niet alleen gericht tot het volk Israël maar tot alle volken, geldt zang, instrumentale muziek en dans. De motivering daartoe is gelegen in het daadkrachtige optreden van de Heer in de geschiedenis van zijn volk. Afgaande op wat ons de eerste lezing verhaalt (Jesaja 52,7-10) betreft dit de terugkeer uit de ballingschap, die in feite de terugkeer van de Heer zelf is naar de puinhopen van de stad Jeruzalem. Opnieuw bleek Zijn goedheid en trouw.