Kerstmis (nachtmis) : psalm 96

Met een lofpsalm reageren wij in de liturgie op de lezing uit de profeet Jesaja (9,1-3.5-6), waarin deze de reden vertolkt van de overgrote blijdschap, die Israel ten deel valt: “want een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken”.

In de psalm klinkt een oproep om de Heer te waarderen in wat Hij tot stand brengt en Zijn wondere daden overal bekend te maken. Heel de natuur doet daarin mee: de zee, de veldgewassen en de woudreuzen. De motivering voor de lofprijzing wordt concreet: De Heer komt als koning der aarde, rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.