Octaafdag van kerstmis (Maria, moeder van God): psalm 67

In antwoord op de eerste lezing (Numeri 6,22-27), waarin de Heer via Mozes de woorden bekend maakt, waarmee Aäron en zijn zonen de Israëlieten moeten zegenen, bidden wij een psalm waarin God wordt gevraagd Israël te zegenen . Maar het geven en ontvangen van die zegen dient een bijzonder doel, namelijk dat heel de aarde Gods wegen zou mogen leren kennen. Dat alle volken zich zouden verheugen, omdat zij beseffen dat het de Heer is die hen rechtvaardig regeert. De psalm “wijst God erop” dat het zegenrijke bestaan van het ene volk Israël andere volken tot het besef zal brengen dat Hij ook voor hen God is.