Tweede zondag door het jaar: psalm 40

Een smeekgebed dat verhoord  werd loopt uit op een lofprijzing. De lofprijzing brengt met zich mee dat men zich openstelt voor de stem van God en bereid is Gods wil te doen en in de bijeenkomst van de gemeente op te roepen tot het goede gedrag. Opnieuw klinkt tenslotte een gebed om bijstand. Met de psalm reageren we op het thema van de eerste lezing uit Jesaja 49,3.5-6, waarin sprake is van een dienaar des Heren, die, gesterkt door de Heer, een reddende rol vervult niet alleen ten bate van Israel zelf, maar ook t.o.v. de volken, zodat Gods heil de grenzen der aarde kan bereiken.