Vierde zondag van de advent: psalm 24

God, die schepper is van al wat bestaat, zoekt nabij te zijn aan de mens en de mens van zijn kant vindt, als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet , toegang tot God. De psalm spreekt van reine handen en een zuiver hart, van een mens die niet uit is op het kwaad.

In tegenstelling tot  wat in de eerste lezing( Jesaja 7,10-14) wordt verteld over koning Achaz , die het profetenwoord niet ernstig neemt en daarmee God zelf niet, gaat het in de psalm om een diepe overtuiging van de mogelijkheid van Gods daadwerkelijke nabijheid, om het vertrouwen in “een God met ons”, in wie wij gezegend worden.