Zondag onder het octaaf (feest van de Heilige Familie): psalm 128

De lezing uit Ecclesiasticus (3,2-6.12-14) betreft de verplichtingen die kinderen hebben t.o.v. hun ouders: eerbied, gehoorzaamheid en zorgplicht. Het nakomen daarvan draagt bij tot de voorspoed van de kinderen. De psalm die wij daarbij laten klinken in gebed en gezang is eveneens doortrokken van bijbelse wijsheid, maar richt zich rechtstreeks tot de vader alleen, die gelukkig wordt geprezen voorzover deze de weg des Heren bewandelt. Want dan gaat het hem goed wat zijn zaken betreft en wat zijn gezin betreft: vrouw en kinderen (overigens worden alleen de zonen genoemd en daarmee is de tekst niet zonder zin, maar wel gedateerd).