Twaalfde zondag door het jaar: psalm 69

De liturgische antwoordpsalm citeert van de 37 verzen, die psalm 69 telt, er slechts acht, maar deze verwoorden het kernthema van de psalm. Deze individuele smeekbede vindt haar uitgangspunt in de smaad die iemand moet verdragen vanwege zijn goede verstandhouding met de Heer. De smaad die zijn tegenstanders de Heer aandoen richt zich op hem die voor de Heer ijvert en brengt hem in een isolement t.o.v. de meest naaste familieleden. Maar het vertrouwen dat de Heer de smeekbede om hulp zal verhoren is ongebroken en daadwerkelijke hulp zal voor allen die God zoeken het bewijs zijn dat de Heer de arme niet vergeet. Er zal alle reden zijn voor een loflied.

Met deze psalmwoorden reageren we op een lezing uit de profeet Jeremia: 20,10-13. De profeet moet een boodschap brengen waar niemand op zit te wachten en waardoor hij zelf maatschappelijk in ernstige problemen komt. De profeet blijft op de Heer vertrouwen want weet Deze aan zijn kant. De Heer zal hem redden uit de handen van zijn tegenstanders en het deze betaald zetten. De oproep om een loflied voor de Heer aan te heffen klinkt reeds.