Tweede zondag van Pasen ( Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid): psalm 118

Psalm 118 (d.w.z. een zeer beperkte selectie daaruit) fungeert als antwoordpsalm zowel in de liturgie van Paaszondag (indentiek in jaar A,B en C) als in de liturgie van de tweede zondag van pasen, die van jaar tot jaar andere lezingen en gebeden heeft. De tekst van de antwoordpsalm geeft kleine variaties te zien. Opvallend is dat vers 24 “Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, wij zullen hem vieren in blijdschap” niet geciteerd wordt in de versie vanPaaszondag (op die dag, “de derde dag”, zou je dit vers toch al verwachten), maar wel in de versie van de tweede zondag van Pasen (jaar A, B en C). In elk van de drie liturgieen bevat de lezing uit Handelingen een samenvattende (positieve) typering van het leven van de eerste christengemeente te Jeruzalem. De effecten van de opstanding van de Heer “op de derde dag” zijn zichtbaar geworden.

De antwoordpsalm opent met een vrije samenvatting van vers 2-4 in de canonieke versie van de psalm: “Stammen van Israel, dankt de Heer, eindeloos is zijn erbarmen ! Herhaalt het, dienaren van de Heer”.

Verder worden ook vers 16,18 en 22 geselecteerd, die zich goed lenen als vrome reactie op het paasgetuigenis. Het is de Heer die Jezus, de verworpene, met krachtige hand uit de dood heeft opgewekt.