Achtste statie

 

pk08

 

 

ACHTSTE statie:
Jezus troost de wenende vrouwen

Een grote volksmenigte volgde Hem; ook vele vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weenden. Maar Jezus keerde zich om naar hen en sprak: Dochters van Jeruzalem: weent niet over Mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden?
Lc. 23, 27

 

 

God,
Vader van vertroosting
uw tederheid stroomt door mensen heen,
uw liefde stuurt liefdevolle handen
die aanraken wat gekwetst is.
Maak ons ontvankelijk voor uw troost
en spontaan om te handelen
ten dienste van uw Zoon
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.