Derde statie

 

pk03

 

 

DERDE statie:
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde te achten, heeft Hij toch er zich van ontdaan door de gestalte aan te nemen van een slaaf. 
Fil. 2, 6

 

 

God, onze Vader,
Nu willen wij bidden
voor alle mensen
die een kruis moeten dragen.
Voor de zieken,
de armen,
de eenzamen,
voor hen die verdriet hebben
en voor zo vele andere mensen,
die het moeilijk hebben.
Help ze allemaal,
en laat ze aan U denken.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.