Dertiende statie

pk13

 

DERTIENDE statie:
Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

Hij is het Hoofd van het Lichaam de kerk. Hij is het Begin, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn. Want in Hem heeft de ganse volheid van God willen wonen en door Hem alles met zich willen verzoenen, nadat Hij vrede had gebracht door het Bloed van zijn kruis.
Kol. 1, 18

 

God, onze Vader,
“het is volbracht”
en U laat deze mens niet alleen.
Zijn liefde is totaal
en U bewaart uw Zoon voor het leven.
Mogen ook wij uw bescherming
genieten en ervaren;
mogen ook wij volgroeid raken in liefde
zoals Jezus Christus, onze Heer.
Amen.