Elfde statie

pk11

 

ELFDE statie:
Jezus wordt aan het kruis genageld

Hij wordt mishandeld,
maar verdraagt het geduldig,
en opent zijn mond niet.
Als een lam wordt hij naar de slachtbank geleid,
als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders. 
Jes. 53

 

God, onze Vader,
uw hand behoedt ons voor het kwaad,
uw Zoon neemt op zich het lijden
waarvoor wij terugdeinzen:
Hij wordt ten diepste vernederd
en de oorzaak zijn wij.
Vergeef ons wat wij misdoen,
verzoen ons met U
omwille van uw Zoon, de gekruisigde,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.