Negende statie

 

pk09

 

 

NEGENDE statie:
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Er is één Middelaar
tussen God en de mensen:
de Mens Jezus Christus,
die zich gaf als losprijs voor allen.

 

 

God, Vader:
kracht voor de krachteloze,
hoop voor de verslagene,
liefde voor de uitgeputte,
leg uw beschermende handen om ons heen,
laat ons niet vallen
en schenk ons uw kracht
door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Amen.