Twaalfde statie

pk12

 

TWAALFDE statie:
Jezus sterft aan het kruis

Niet gemakkelijk zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al blijft het mogelijk, dat iemand ertoe komt, voor een goed mens te sterven.
Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven toen we nog zondaars waren. 
Rom. 5, 6

 

God, Vader
op het moment dat alles is volbracht,
verlost U uw wereld
van vernietiging en dood.
Op het moment dat uw Zoon zijn leven geeft,
maakt U de Geest vrij
om iedere mens te bezielen.
Bevrijd ons van de eeuwige dood
en laat dit sterven
ons tot leven worden
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.