Vijfde statie

 

pk05

 

 

VIJFDE statie:
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Zo iemand mijn volgeling wil zijn,
dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen iedere dag
en Mij volgen.
Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest om Mij,
zal het redden.
Lc. 9, 23

 

 

God, onze Vader,
de mens als medewerker:
zo luidt uw opdracht.
Ieder mens een kind van U:
zo is uw belofte.
Open onze ogen
voor de mogelijkheden,
ook vandaag,
om te behoeden en te helpen,
om uw leven verder te dragen
om te voltooien het werk van uw Zoon.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.