Zesde statie

 

pk06

 

 

ZESDE statie:
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Zijn gelaat is onmenselijk verwrongen en zijn gestalte heeft niets menselijks meer.
Maar eens zullen vele volken bij zijn aanblik ontroeren en koningen hun mond voor Hem sluiten.
Want dan zullen ze zien, wat hun nooit was verkondigd, aanschouwen, wat ze nimmer nog hadden gehoord.
Jes. 53

 

 

God, onze Vader,
in Jezus uw Zoon
hebt U uw gelaat afgedrukt.
Zijn lijden,
zijn kruis
openen uw leven
onder ons.
Prent ook in ons
de trekken van uw Zoon
opdat wij als zijn Lichaam
U gezicht geven in onze wereld,
door Christus, onze Heer.
Amen.