Coronamaatregelen per 24 juli 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Coronamaatregelen per 24 juli 2020

Hoewel in onze beide kerken met de anderhalve meter-beperking minder dan 100 mensen een plaats krijgen, handhaven we tot nader order onderstaande regels:

 • Bij de ingang van de kerk krijgt u de gezondheidscheck
  • U dient de handen te ontsmetten met de gereedstaande gel
  • U wordt naar uw plaats begeleid.
  • Voor de communie ontsmet u nogmaals de handen. U komt door het middenpad naar voren en gaat langs de zijkant terug naar uw plaats. Ook in de rij voor de communie houdt u voldoende afstand.
  • Bij het verlaten van de kerk gaat u langs de aangegeven route naar de uitgang van de kerk. Ook dan houdt u nog steeds voldoende afstand.

Het reserveren is in principe niet langer verplicht, maar blijft wat ons betreft dringend gewenst. Het voorkomt een rij wachtenden voor aanvang van de viering en het garandeert u een plaats.

Wanneer u toch besluit om zonder reservering naar de kerk te komen, bent u uiteraard eveneens van harte welkom, maar……u zorgt dan voor een rij wachtenden bij het noteren van naam en telefoonnummer. Bovendien loopt u het risico dat het maximumaantal gelovigen wordt bereikt en wij u noodgedwongen dienen te vragen om een andere keer terug te komen.

Die situatie willen we trachten te vermijden. Daarom de dringende vraag om vooraf per telefoon te reserveren:

 • Op dinsdag- en donderdagmorgen in Middelburg via 0118 – 612860
 • Op donderdag- en vrijdagmorgen in Vlissingen via 0118 – 412247

In verband met de AVG  vermelden we hierbij dat de reserveringslijst en presentielijst een aantal weken worden bewaard en op verzoek aan het RIVM of de GGD beschikbaar worden gesteld voor contactonderzoek. Door uw aanmelding en/of reservering gaat u hiermee akkoord.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur