Kanselbericht 31 mei 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Kanselbericht 31 mei 2020

Namens het pastoraal team en de samenwerkende parochiebesturen van de H. Mariaparochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie wil ik u het volgende mededelen.

Vorig jaar is het pastoraal team van onze twee parochies versterkt met pastoraal werker Alida van Veldhoven. Er bleef ook daarna nog vacatureruimte over. Onze parochies en het bisdom zijn met elkaar in gesprek gebleven over de invulling daarvan. We hoopten van harte dat het mogelijk zou zijn om het pastoraal team met een tweede priester aan te vullen, omdat het voor pastoor Fons van Hees nauwelijks te doen is alle priesterlijke taken in onze parochies goed te vervullen, ook al mogen we gelukkig vaak een beroep doen op de inzet van onze emeriti-priesters.

Eind april heeft bisschop Liesen ons gevraagd om kennis te maken met pater Thaddeus de Deckere, missionaris van Mill Hill. Pater de Deckere is 60 jaar oud. Hij is geboren in Hulst en opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen. In 1991 werd hij tot priester gewijd voor de congregatie van Mill Hill. Tot 2010 is hij als missionaris werkzaam geweest in India. De afgelopen tien jaar heeft pater de Deckere in Engeland gewoond en zich daar ingezet voor de congregatie van Mill Hill. Eind vorig jaar is hij naar Nederland gekomen om zich te oriënteren op een pastoraal-missionaire taak in ons land. Bisschop Liesen heeft hem in contact gebracht met onze parochies.

De kennismaking met pater Thaddy de Deckere is  wederzijds heel positief verlopen. De leden van het pastoraal team en de parochiebesturen zien pater Thaddy de Deckere graag komen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om pater de Deckere met ingang van 1 juni 2020 te benoemen tot priester en teamlid voor de H. Pater Damiaanparochie en voor de H. Mariaparochie Walcheren. Hij zal in beide parochies deel  nemen aan de algemene pastorale taken en taken op zich nemen die passen bij zijn ervaring als missionaris. Het is de bedoeling dat pater de Deckere gaat wonen op Walcheren. Totdat de huisvesting daar geregeld is woont hij in de woning bij de toeristenkerk in Burgh Haamstede.

In deze tijd met alle corona-maatregelen is het nog niet mogelijk om alle pastorale taken op te pakken. Dat geeft pater de Deckere en het team kans om in de komende tijd vertrouwd te raken met elkaar en het geeft pater de Deckere gelegenheid om thuis te raken in zijn nieuwe woon- en werkomgeving.  Vanwege de coronabeperkingen is het nog niet mogelijk om de presentatieviering van pater de Deckere te plannen. Zodra we feestelijk zijn start bij ons kunnen vieren laten we u dat uiteraard weten.

Wij zijn blij met de inspanningen van onze bisschop en met het resultaat daarvan. De komst van pater Thaddy de Deckere geeft een krachtige extra impuls aan het geestelijk leven in onze twee parochies. De completering van het pastoraal team brengt de uitvoering van ons parochieplan  een stap dichterbij. We heten pater Thaddy de Deckere van harte welkom in onze parochies en hopen dat hij zich spoedig thuis mag voelen bij ons.

Tot slot mogen wij u mededelen dat pastoraal werker-teamleider Wiel Hacking in zoverre op krachten komt dat hij binnen afzienbare tijd zijn werk gedeeltelijk weer kan hervatten. Ook daar zijn we heel blij mee.