Nieuwsbrief 11 oktober 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 11 oktober 2019

Beste abonnee,

Door een technische onvolkomenheid ontvangt u eerst vandaag on ze nieuwsbrief. Daarvoor onze welgemeende excuses.

Het standpunt van kardinaal Eijk in onze vorige nieuwsbrief over het gesloten houden van kerken wanneer er geen eucharistie gevierd kan worden, heeft veel tongen los gemaakt. In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren citeren we enkele lezers die reageerden op het artikel. In de nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan de vertraging die het parochieplan 2019-2022 heeft opgelopen. De aangekondigde presentaties zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld nu het plan op gezag van bisschop mgr. Jan Liesen moet worden aangepast. En ook kijken we terug op een concert dat Lezzom afgelopen zaterdag, samen met Te Quiero, verzorgde in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg.  En ook dit jaar weer wordt kleding en schoeisel ingezameld voor Sam’s kledingactie. In de nieuwsbrief leest u, waar en hoe dat ingeleverd kan worden.

Mooi weekeinde gewenst en veel leesplezier,

Peter Vrancken,

eindredacteur

 

Bestanden

Aanmelden bij de nieuwsbrief

Als u hieronder uw emailadres invult, krijgt u de nieuwsbrief wekelijks in uw digitale brievenbus
Email Addres:

Afmelden kan ook:

Email Addres: