Nieuwsbrief 12 februari 2021

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 12 februari 2021

Beste abonnee,

Woensdag is het Aswoensdag, het begin van de 4-dagentijd. In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren besteden we er uitgebreid en op verschillende manieren aandacht aan. En aan het begin van de vastentijd begint ook een verhalenserie over de Vastenactie 2021. De actieve werkgroep schenkt gedurende acht weken uitgebreid aandacht aan deze actie. Natuurlijk leest u ook de wekelijkse overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs. Dat en veel meer in deze nieuwsbrief.

Mooi weekeinde toegewenst en blijf gezond,

Peter Vrancken,

Eindredacteur

 

 

Bestanden