Nieuwsbrief 18 december 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 18 december 2020

Beste abonnee,

Een overvolle nieuwsbrief deze week. Daarin kunt u lezen, dat bisschop mgr. Jan Liesen van Breda besloten heeft om vicaris Paul Verbeek te benoemen tot waarnemend pastor in de parochies van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde. Ook leest u in de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren het besluit van de Nederlandse bisschoppen om op kerstavond nachtdiensten niet door te laten gaan. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de vieringen in onze kerken vindt u terug in het handzame vieringenoverzicht.
Een aantal lezers van de nieuwsbrief reageerde op de informatieavonden van het parochiebestuur over de toekomstige ontwikkelingen binnen de H. Maria Parochie. En een attente lezeres uit Vlissingen maakte ons erop attent, dat je op de speciale kerstwebsite www.vierkerstmis.nl vergeefs zoekt naar de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen…. En u leest een bijdrage van de nieuwe Theoloog des Vaderlands, Almatine Leene. Vanzelfsprekend ontbreekt de overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs evenmin.
Veel leesplezier en een prettig weekeinde toegewenst,

Peter Vrancken,

Eindredacteur

Bestanden