Nieuwsbrief 18 september 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 18 september 2020

Beste abonnee,

De schrik was groot, toen eerder deze week in een eenvoudige bestuursmededeling werd meegedeeld, dat de kerngroep van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen collectief tot opheffing heeft besloten. In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er meer over. In deze nieuwsbrief leest u ook meer over de Vredesweek 2020, die tot en met volgende week zondag wordt gehouden. Verder informeren we u over het tienjarig bisschopsjubileum van mgr. Jan Liesen  en het afscheid van twee leden van de Werkgroep Leven met verlies.

Binnenkort is er in Middelburg een filmmiddag, waarvoor u zich nu al kunt inschrijven. Door coronamaatregelen is de toegang immers beperkt. En onze publicatie over het orgel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen in onze vorige nieuwsbrief ontlokte bij lezers enkele reacties. We maken u er deelgenoot van. En morgen wordt de landelijke herdenkingsdienst voor overleden religieuzen gehouden. U kunt het via een livestream volgen.

Veel lees plezier en een mooi weekeinde toegewenst,

Peter Vrancken,

Eindredacteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u onder de stippellijn nog tekst leest, is deze zonder toestemming en zonder enig overleg met de redactie van de nieuwsbrief geplaatst! Dat is bijzonder ernstig, want ons parlement heeft een wet aanvaard die bepaalt dat ook een e-mailbericht onder het grondwettelijke briefgeheim valt. Dat wordt dus geschonden!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bestanden