Nieuwsbrief 19 februari 2021

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 19 februari 2021

Beste abonnee,

 

In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren besteden we uitvoerig aandacht aan Aswoensdag, dus aan het begin van de veertigdagentijd. Zo waren we bij een viering in Vlissingen die door Coronamaatregelen toch weer anders was dan we gewend waren. Vorige week donderdag is de pastorie in de Lombardstraat in Middelburg ingezegend. U leest daarover in deze nieuwsbrief. Daarin ook aandacht voor een brief van paus Franciscus over de veertigdagentijd.

 

Verder ontbreekt de traditionele overweging van aalmoezenier b.d. René Heinrichs niet en leest u deel 2 van de verhalenserie van onze werkgroep Vastenactie 2021.

 

 

Ik wens u een mooi weekend toe.

Vriendelijke groet,

 

Peter Vrancken,

Eindredacteur

 

 

 

 

Bestanden