Nieuwsbrief 4 oktober 2019

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 4 oktober 2019

Beste abonnee,

Kerken gaan in de toekomst uitsluitend nog open voor een eucharistieviering? Wanneer u dit met fronsende wenkbrauwen leest, kan ik me dat volledig voorstellen. Toch is het meer dan een gedachte, blijkt uit een pastorale brief van aartsbisschop Eijk. In de meegestuurde nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren leest u er een uitvoerig verhaal over. Daarin aandacht voor de opvattingen van de kardinaal, maar ook de resultaten van onze rondgang langs een aantal pastoraal werkers, die volgens de bisschop liever ander werk doen dan voorgaan in vieringen.

In de nieuwsbrief besteden we verder aandacht aan de wijding van iconen, zondagmorgen in de H.H. Petrus- en Pauluskerk door emeritus-pastoor Paul de Maat. En volgend jaar wordt, speciaal voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar, een bedevaart gehouden naar Rome. U leest alvast de bijzonderheden. En op dinsdag 15 oktober zal pastor Wiel Hacking de speelfilm over de heilige Damiaan aanbieden. U kunt er bij zijn. Meer informatie leest u ook in deze nieuwsbrief. Daarin ook de definitieve benoeming van Ruud Louwes uit Middelburg als bestuurslid vrijwilligersbeleid in onze parochie. We wensen hem ontzettend veel succes toe.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Peter Vrancken,

Eindredacteur

 

Bestanden